Пуштросэз вылэ выжоно

Багапш, Сергей Васильевич

Википедиысь материал
Сергей Багапш

Сергей Васильевич Багапш (абхаз кылын Сергеи Уасыл-иҧа Багаҧшь; ньыль (4) южтолэзе (марте) 1949 — кызь укмыс (29) куартолэзе (мае) 2011) — Абхазилэн кыкетӥ (2) азьмуртэз (президентэз)

Сергей Васильевич Багапш - Абхазиысь кун удысчи. Со вордскиз ньыль южтолэзе (4 марта) 1949 Сухумиын. дас кыкетӥ тулыспалэ (12 февраля) 2005 арын - кызь укмысети (29) куартолэзе (мая) 2012 арозь вал кыкетӥ Абхазилэн азьмуртэз. Со кивалтӥз Абхази Федерацилэн баскетболэз.