Гумбольдт университет

Википедиысь материал

Гу́мбольдт университе́т (немец кылын: Humboldt-Universität zu Berlin). Самой вуж университет Берлинын: кылдытэмын 1810 арын. Отын дышетске 28 643 студент.