Киргиз ССР-лэн гимнэз

Википедиысь материал

Киргиз Кенешо Социализмо Республикалэн гимнэз кылдытэмын вал 1946 аре, куке Киргизия пыре вал на Кенешо Союзэ. Крезьгурзэ гожтӥзы Владимир Власов, Абдылас Молдыбаев но Владимир Фере, текстсэ гожтӥзы К. Маликов, Т. Сыдыкбеков, М. Токомбаев но Аалы Токомбаев. 1992 аре, Кенешо Союзлэн куашкамез бере, со гимн интые выль гимн кутэмын вал.

Азаттыкты кыргыз эңсеп турганда,
Ала-Тоого Октябрдын таңы аткан.
Улуу орус достук менен кол берип,
Ленин бизге бак-таалайга жол ачкан.
Жаша, Кыргызстаным,
Ленин туусу колуңда.
Алгалай бер, гүлдөй бер,
Коммунизм жолунда!
Эмгек, эрдик, күрөштөрдө такшалтып,
Таалай берген улуу совет калкына.
Жеңиштерден жеңиштерге алпарат,
Элдин күчү – Лениндик партия.
Жаша, Кыргызстаным,
Ленин туусу колуңда.
Алгалай бер, гүлдөй бер,
Коммунизм жолунда!
Эл достугун болоттон бек ширетип,
Көн улуттан Союз курдик урагыс.
Жандай сүйүп даңктуу Ата Мекенди,
Түбөлүкке коммунизм курабыз.
Жаша, Кыргызстаным,
Ленин туусу колуңда.
Алгалай бер, гүлдөй бер,
Коммунизм жолунда!

Чӧлсконъёс[Тупатыны | бамлэсь кодзэ тупатоно]