Латви кыл

Википедиысь материал
Латви кыл
Аслаз нимыз latviešu valoda
Территориез Латвия
Вераськисьёсыз ог 2 000 000 адями
Алфавитэз Латиница
Кыллэн кодэз
ISO 639-1 lv
ISO 639-2 lav
ISO 639-3 lav

Латви кыл (аслаз нимыз - latviešu valoda) - ӵукпалбалт кыл. Латвилэн кун кылыз, Европа Огазеяськонлэн огез нимлыко кылыз. Латви кылын 2 миллион адями мында верасько. Тросэз – Латвиысь улӥсьёс, мукетъёсыз – латви диаспора. Литва но латгали кылъёсын ӵош балти кыл огинэ пырэ. Латви кыллэн тужгес но матысь бӧлякез – латгали кыл. Куд-ог тодосчиос сое латви кыллэсь вераськетсэ нимало. 15 даурлэн шорозь балти кылъёсын вераськисьёс ог-огзэс валаллямзы.

Юн веран куара нырысети ёзын. Куд-ог кылъёсын гинэ, тросэз – мукет кылъёсысь, юн веран куара мукет ёзъёсын сылыны луэ. Латви кылын 33 гожпус, 48 куара Кык гендер: пиосмурт нимкылъёслэн -s/-š,- is яке –us пумъёссы; кышномуртлэн - -a,-e яке куд-ог дыръя –s пумъёссы. 7 вошъет (падеж).

Латви алфавит[Тупатыны | бамлэсь кодзэ тупатоно]

A a Ā ā B b C c Č č D d E e Ē ē
F f G g Ģ ģ H h I i Ī ī J j K k
Ķ ķ L l Ļ ļ M m N n Ņ ņ O o P p
R r S s Š š T t U u Ū ū V v Z z
Ž ž


Википедиялэн логотип
Википедиялэн логотип

Латви кылын
Википедилэн нимаз люкетэз вань
«Sākumlapa»

Балт кылъёс
Шунды ӝужан пал балт кылъёс Жемайт кыл | Земгаль кыл† | Латви кыл | Латгал кыл | Литва кыл | Селон кыл
Шунды пуксён пал балт кылъёс Галинд кыл† | Курш кыл† | Померания-балт кыл† | Прусс кыл† | Ятвяг кыл
Днепр-Ока балт кылъёс Голядь кыл