Сулайман-Тоо

Википедиысь материал
Навигация доры потоно Утчан доры потоно
Сулайман-Тоо гурезь

Сулайман-Тоо ( кир. Сулайман-тоо < тоо 'гурезь') — Киргизилэн лымшор-шунды пуксён палаз интыяськем Ош карлэн бадӟым гурезь.