Сьӧд куака

Википедиысь материал
Навигация доры потоно Утчан доры потоно
Сьӧд куака

Сьӧд куака (латин нимыз Corvus corone ) – бадӟым тылобурдо.

Куакаез, сьӧд куакаез, коӵоез кутон понна, ӟичы кулэм улэ аналскылэ.