Сьӧд куака

Википедиысь материал
Сьӧд куака
Corvus corone corone

Сьӧд куака (латин нимыз Corvus corone ) – бадӟым тылобурдо.

Куакаез, сьӧд куакаез, коӵоез кутон понна, ӟичы кулэм улэ аналскылэ.