Чилиысь араукария

Википедиысь материал
Чилиысь араукария
Чилиысь араукария

Чилиысь араукария (лат. Araucaria araucana ) – Araucariaceae семьяысь шор Чилиын но шунды пуксён пал Аргентинаын будӥсь араукария. Ӝуждалаез ог 40 м, модослэн диаметрез 2 м.