Пуштросэз вылэ выжоно

Эмъюм турынъёс

Википедиысь материал
Эмъюм турын (Salvia officinalis)

Эмъюм турынъёс – возь ваылын но нюлэскын будӥсь, пӧртэм висёнъёсты эмъяны ярасы турынъёс. Асьме палан туж трос пумо соос. Бичаны но куасьтыны кулэ, дырзэ тодыса.