Juniperus sabina

Википедиысь материал
Juniperus sabina

Juniperus sabina (лат. Juniperus sabina ) – Cupressaceae семьяысь шор но лымшор Европаын но шунды пуксён пал но шор Азиын будӥсь сусыпу. Ӝуждалаез ог 1–4 м.