Пуштросэз вылэ выжоно

Nightwish

Википедиысь материал
Nightwish сцена вылын Эш-сюр-Альзеттын (Люксембург)

Nightwish (Найтвиш) — Финляндиысь тодмо метал-огин. Шудо Пауэр-метал но Симфоник-метал стильёсын. Крезьгуръя карьеразы Китээ карын 1996-тӥ арын кутскиз. Огинын шудо: Марко Хиетала, Туомас Холопайнен, Юкка Невалайнен, Эмппу Вуоринен но Тарья Турунен. Nightwish англи но финн кылъёсын кырӟало.

Чӧлсконъёс[Тупатыны | бамлэсь кодзэ тупатоно]