Salix atrocinerea

Википедиысь материал
Salix atrocinerea

Salix atrocinerea (лат. Salix atrocinerea ) – Salicaceae семьяысь Balear-ын, Corsica-ын но Мароккоын, Тунисын будӥсь бадь. Ӝуждалаез ог 12 м.

Гибридъёс[Тупатыны | бамлэсь кодзэ тупатоно]

  • Salix × expectata < Salix atrocinerea но Salix cantabrica
  • Salix × quercifolia < Salix atrocinerea но Salix caprea
  • Salix × guinieri < Salix atrocinerea но Salix cinerea
  • Salix × mairei < Salix atrocinerea но Salix pedicellata
  • Salix × altobracensis < Salix atrocinerea но Salix bicolor
  • Salix × viciosorum < Salix atrocinerea но Salix purpurea
  • Salix × secalliana < Salix atrocinerea но Salix salviifolia
  • Salix × multidentata < Salix atrocierea но Salix trianda
  • Salix × stipularis < Salix atrocinerea но Salix viminalis