Славян кылъёс

Википедиысь материал
Славян кылъёс Европаысь куд-ог странаосын
Славян кылъёс Европаысь куд-ог странаосын

Славян кылъёс - индоевропа кылъёслэн семьяысьтызы огез ваез луо. Соос пӧлы пыро:

Славян кылъёс
Лымшор славян кылъёс Болгар кыл | Македон кыл | Сербохорват кыл (Босняк кыл, Серб кыл, Хорват кыл) | Словен кыл
Шунды ӝужан пал славян кылъёс Белорус кыл | Ӟуч кыл | Украин кыл (Русин кыл)
Шунды пуксён пал славян кылъёс Кашуб кыл | Лужице кылъёс | Морав кыл | Поляк кыл | Силез кыл | Словак кыл | Чех кыл
Лэсьтэм славян кылъёс Вашкала черкславян кыл | Славянкуспо кыл