Славян кылъёс

Википедиысь материал
Перейти к навигации Перейти к поиску
Славян кылъёс Европаысь куд-ог странаосын

Славян кылъёс - индоевропа кылъёслэн семьяысьтызы огез ваез луо. Соос пӧлы пыро:

Славян кылъёс
Лымшор славян кылъёс Болгар кыл | Босняк кыл | Македон кыл | Серб кыл| Сербохорват кыл | Словен кыл | Хорват кыл
Шунды ӝужан пал славян кылъёс Белорус кыл | Ӟуч кыл | Русин кыл | Украин кыл
Шунды пуксён пал славян кылъёс Кашуб кыл | Лужице кылъёс | Морав кыл | Поляк кыл | Силез кыл | Словак кыл | Чех кыл