Шаер

Википедиысь материал

Шаер — кыӵе ке йӧскалык, климатической, культурной, исторической яке политической границаосын висъям музъем. Таизъя пӧртэмъясько климатической шаеръёс, культурной шаеръёс, исторической шаеръёс но политической шаеръёс. Берпум учырын шаер луыны быгатэ аслаз кун суверенитетэз улсын яке мукет кунлэн суверенитетэз улсын (колониос, автономиос).

«Шаер» но «кун» кылъёслэн валатонъёссы матысь ке но, соос таки пӧртэмъясько.