7 толсур

Википедиысь материал

Мар вал Удмуртиын но дуннеын 7 толсуре

Учыръёс[Тупатыны | бамлэсь кодзэ тупатоно]

Учыръёс 7-тӥ толсуре:

Вордскемын[Тупатыны | бамлэсь кодзэ тупатоно]

7-тӥ толсуре вордскемын:

Кулэмын[Тупатыны | бамлэсь кодзэ тупатоно]

7-тӥ толсуре кулэмын: